Now showing items 1-13 of 13

 • Alternativní návrh ocelové lávky přes Svratku na ulici Bernáčkova 

  Mikhno, Yevgeniy
  Předmětem bakalářské práce je alternativní návrh a posouzení nosné konstrukce stávající ocelové lávky přes Svratku na ulici Bernáčkova v Brně. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové příhradové nosníky spojené ...
 • Alternativní návrh železničního mostu v km 19,459 tratě Děčín - Oldřichov přes dálnici D8 

  Bilík, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je alternativní návrh nosné konstrukce jednokolejného ocelového železničního mostu o třech polích. Most se nachází v km 19,459 na trati Děčín - Oldřichov. Překračovanou překážkou je dálnice D8. ...
 • Lávka pro pěší v Nové Karolině v Ostravě 

  Havelka, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pěší. Lávka překlenuje pozemní komunikace a železniční trať. Jedná se o návrh nové konstrukce v Nové Karolině v Ostravě. Lávka má rozpětí 200 m. ...
 • Most v obci Návsí přes řeku Olši 

  Mendroková, Magda
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelového obloukového mostu s mezilehlou ocelobetonovou mostovkou na silnici III. třídy. Tato konstrukce přemosťuje vodní překážku – řeku Olši v obci Návsí. Vzdálenost os ...
 • Návrh lávky přes řeku Svratku v Brně 

  Konečný, Štěpán
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Svratku v Brně. Lávka je o jednom poli a má rozpětí 64,7 m. Nosná konstrukce je tvořena příhradovou konstrukcí s horní ...
 • Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě 

  Mikhno, Yevgeniy
  Obsahem práce je variantní návrh lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes směrově rozdělenou komunikaci I/11.. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové obloukové nosníky spojené dolní ortotropní mostovkou pomocí ...
 • Návrh ocelobetonové obloukové lávky přes řeku Svratku 

  Vraňanová, Veronika
  Cílem diplomové práce byl návrh nosné konstrukce obloukové lávky před řeku Svratku. Lávka je o jednom poli s rozpětím 52,5 m. Nosná konstrukce je tvořena dvojicí trámů zavěšených na dvojici k sobě skloněných oblouků. ...
 • Návrh silničního ocelobetonového komorového mostu na obchvatu Bludova 

  Kuba, Michal
  Obsahem práce je variantní návrh nosné konstrukce komorového silničního mostu na obchvatu města Bludov. Most je navržený jako spřažený ocelobetonový o 5 polích s rozpětím 31,25 m; 40,0 m; 60,0 m; 60,0 m; 40,35 m. Hlavní ...
 • Návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně 

  Doležal, Tomáš
  Cílem diplomové práce byl variantní návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně. Mostní nosník je navržen jako spojitý s teoretickými rozpětími 65 m + 106 m + 65 m. Byl uvážen vliv stálého zatížení, klimatického ...
 • Návrh silničního spřaženého mostu na obchvatu Bytomi 

  Uhl, Milan
  Úkolem diplomové práce bude návrh spřaženého mostu o čtyřech polích. Diplomant prověří dvě varianty návrhu – konstrukci spojitou a konstrukci o čtyřech prostých polích.
 • Návrh železničního obloukového mostu přes silnici I/33 

  Uher, Michal
  Obsahem diplomové práce je alternativní návrh nosné konstrukce jednokolejného ocelového železničního mostu o jednom poli. Most se nachází v km 44,179 na trati Jaroměř - Dvůr Králové. Překračovanou překážkou je silnice I/33. ...
 • SO 217 Most přes řeku Morávku v km 6.205 

  Hollý, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce spřaženého ocelobetonového silničního mostu. Jedná se o spojitý nosník o sedmi polích, jejichž rozpětí je 36,0 + 57,0 + 75,0 + 90,0 + 75,0 + 57,0 + ...
 • Trial - systém pro podporu výuky matematiky 

  Čepička, Jan; Nečesal, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Cílem příspěvku je seznámit účastníky semináře se systémem Trial, který je již několik let používán ve výuce matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni. Trial dokáže generovat zajímavé zápočtové i zkouškové písemné práce, ...