Now showing items 1-12 of 12

 • Bezdrátový přenos v pásmu ISM 

  Juráň, Jeroným
  Práce shrnuje základní možnosti komunikace v pásmech ISM. Dále zahrnuje výtažek z vyhlášky ČTÚ vymezující provoz v pásmech ISM. Hlavním obsahem je stručný popis funkcí zvoleného vysílacího a přijímacího modulu. Hlavním ...
 • Detekce zavření komorových vrat pro elektronový skenovací mikroskop 

  Obšitník, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť vhodný senzor na detekciu polohy komorových dvier u elektrónového skenovacieho mikroskopu pri zmene tlaku vo vákuovej komore a k vybranému senzoru zostaviť riadiaci program. Detekovaný pohyb ...
 • The Evaluation of Noise Spectroscopy Tests 

  Fiala, Pavel; Drexler, Petr; Nešpor, Dušan; Szabó, Zoltán; Mikulka, Jan; Polívka, Jiří (MDPI, 2016-12-10)
  The paper discusses mathematical tools to evaluate novel noise spectroscopy based analysis and describes, via physical similarity, the mathematical models expressing the quantitative character of the modeled task. Using ...
 • Moderní způsoby připojování čipů 

  Nešpor, Dušan
  Předkládaná práce se zabývá problémy pouzdření a připojování čipů. Základním zaměřením práce je stanovení velikostí mechanického pnutí mezi pouzdrem a substrátem, v závislosti na termodynamickém namáhání, pro různé materiály. ...
 • Návrh a realizace fantomu pro MRI 

  Šablatura, Martin
  Práce se zabývá principem fungováním Magnetic Resonance Imaging (dále jen MRI) a součástmi Magnetic Resonance (dále jen MR) systému. Hlavní části práce je návrh, míchaní a měření roztoku fantomu pro MR systém. Teoretická ...
 • Návrh a realizace klecové cívky pro MRI 

  Sedlář, Petr
  Práce se zabývá návrhem a experimentální výrobou objemové cívky typu Birdcage využívané pro zobrazovací systém magnetické rezonance (MRI). Objemové cívky jsou obecně velice výhodné pro použití v MRI, protože v transversálním ...
 • Návrh a realizace metamateriálové struktury 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá návrhom periodických rezonančných štruktúr, skúmaním ich vplyvu na okolité elektromagnetické pole a realizáciou magnetoinduktívnej šošovky s potenciálnym využitím pri zobrazovaní pomocou nukleárnej magnetickej ...
 • Návrh optických rezonátorů 

  Hubík, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...
 • Návrh planárního optického vlnovodu 

  Dvořák, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými základy planárních optických vlnovodů, možnostmi výroby a návrhem planárního optického vlnovodu. Návrh vlnovodu bude simulován pomocí softwaru FDTD Solutions a také Ansoft HFSS. ...
 • Numerické modelování periodických struktur 

  Nešpor, Dušan
  Práce se zabývá zkoumáním dynamického elektromagnetického pole na periodických strukturách. Pozornost je zaměřena na tři hlavní typy rezonančních struktur, podle možnosti jejich využití. Prvním typem jsou materiály realizující ...
 • Realizace polohovacího zařízení pro mapování elektromagnetických polí 

  Jozífek, Eduard
  Tato práce se zabývá problematikou měření elektromagnetického pole v reaktivní oblasti a návrhem automatizovaného pracoviště pro jeho měření. Zkoumaný vzorek je periodická struktura kruhových štěrbinových rezonátorů, která ...
 • Studie šíření elektromagnetické vlny v heterogenních strukturách 

  Nešpor, Dušan
  Práce je zaměřena na zkoumání chování vysokofrekvenčních elektromagnetických vln v nehomogenních materiálech. Především na odrazech a lomech vln na rozhraní materiálů s různými vlastnostmi na chování elektromagnetické vlny ...