Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnostní studie technologie galvanického pokovování 

    Nechvátalová, Ivana
    Předložená práce se zabývá zhodnocením bezpečnosti technologie galvanického pokovování s ohledem na výskyt nebezpečných látek, dopady na člověka a životní prostředí. K identifikaci rizik byla použita selektivní metoda a ...