Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení železobetonového mostu ve Velkém Meziříčí 

    Necid, Miloš
    V Bakalářské práci se zabývám silničním mostem ve Velkém Meziříčí. Most je železobetonová konstrukce o jednom poli, s dvěma hlavními nosníky nad úrovní vozovky. V první fázi posuzuji stávající stav na mezní stav únosnosti. ...
  • Vícepolová mostní konstrukce 

    Necid, Miloš
    V Diplomové práci se zabývám dálničním mostem poblíž Velkého Meziříčí. Dálniční most překonává údolí dlouhé 360 m a vysoké 36 m. Pro každý směr je vybudovaná samostatná nosná konstrukce. Každá z nosných konstrukcí převádí ...