Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimalizace výrobního procesu 

    Neckařová, Ivana
    Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu vyhřívaných dveří ve společnosti SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o., kde dochází k časovým prostojům z důvodů nevybalancování pracovišť a nepřizpůsobeného layoutu ...
  • Návrh projektu na zefektivnění výrobního procesu 

    Neckařová, Ivana
    Diplomová práce se zabývá projektem na zefektivnění výrobního procesu navržením montážní linky do výroby skleněných dveří. Cílem projektu je zvýšení produktivity procesu vzhledem k narůstající poptávce zákazníků po výrobcích. ...