Now showing items 1-2 of 2

  • Povrchové kalení litiny s kuličkovým grafitem 

    Neduchal, Bronislav
    Tato diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení litin s kuličkovým grafitem. V práci je popsán teoretický rozbor struktur a vlastností litin a jednotlivé metody vhodné pro povrchové kalení. V praktické části je popsána ...
  • Sekundární metalurgie oceli 

    Neduchal, Bronislav
    Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení ...