Now showing items 1-4 of 4

 • Dynamika spotu u obrazů 2D elektroforetických gelů 

  Polášková, Lenka
  Práce shrnuje faktory a parametry, které ovlivňují výsledky 2D elektroforézy, se zaměřením na zpracování obrazu jako jeden ze způsobů snížení nesprávné interpretace jejích výstupů. Proces zpracování obrazu využívá jako ...
 • Fraktál v sekvenci DNA 

  Nedvěd, Jiří
  Práce se zabývá hledáním fraktální struktury v sekvenci DNA, která bude vykreslena ve čtverci ACGT. Na počátku jsou rozebrány fraktály obecně a důkladně je probrána konstrukce Sierpinského trojúhelníku deterministickou ...
 • Zpracování genomických signálů fraktály 

  Nedvěd, Jiří
  Diplomová práce má ukázat možnosti klasifikace genomických sekvencí pomocí CGR a FCGR převedení na obraz. Z těchto obrazů se vypočte klasifikátor pomocí metody BCM. Dále je zde popsán vytvořený program a jeho možnosti při ...
 • Zpracování výstupů z analýzy obrazů 2D elektroforetických gelů 

  Hromadová, Soňa
  Tato práce se zaobírá zpracováním a analýzou obrazů 2D elektroforetických gelů. Skládá se ze dvou částí. V první části nalezneme rešerši používání, vzniku a barvení 2D elektroforetických gelů. Dále základní zpracování ...