Now showing items 1-2 of 2

  • Využití energie moře 

    Nehybová, Petra
    Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování rešeršní studie zabývající se využitím energie moře. Jedná se o potenciální a kinetickou energii z obnovitelného zdroje. V práci se seznámíme se třemi způsoby, jak se dá ...
  • Zpětný ventil 

    Nehybová, Petra
    V diplomové práci jsou uvedeny nejpoužívanější konstrukce zpětných armatur. Dále je popsán princip fungování, možnost využití, jejich vlastnosti a problémy spojené s chodem. Na základě dynamické simulace v CFD softwaru je ...