Now showing items 1-1 of 1

  • Štíhlé řízení výrobního systému 

    Nejdlová, Anna
    Diplomová práce je zaměřena na štíhlé řízení výrobního systému v podniku ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. Hlavním výstupem této práce je návrh nového uspořádání a vybalancování linky za použití metod a nástrojů štíhlé ...