Now showing items 1-9 of 9

 • Arterialwall Nonlinear Features Identification By Vibrational Photoplethysmography Technique 

  Nejedlý, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The presented paper describes a mathematical model for estimation of an arterial compliance by vibrational photoplethysmography technique. The first section of the article describes non-linear viscoelastic properties of ...
 • Classification Of Heart Sounds Using Time-Frequency Analysis And Image Processing Methods 

  Demjan, Michal; Nejedlý, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes the algorithm for detection of heart sounds from phonocardiogram record (PCG) using time-frequency analysis and image processing technique. Presented algorithm extracts time-frequency features using ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Nejedlý, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu rodinného domu ve Šternberku. Rodinný dům je navržen ve svažitém terénu částečně podsklepený s jedním nadzemním ...
 • Fotopletysmografická metoda měření arteriální compliance 

  Nejedlý, Petr
  Tato práce se zabývá měřením arteriální compliance metodou dynamické fotopletysmo- grafie, která slouží k popisu viskoelastických vlastností arterií malého průřezu. V první části práce je vytvořen matematický model popisující ...
 • Lineární jednotka s elektrickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Nejedlý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky pro paralelní kinematickou strukturu. V úvodu práce je popsána paralelní kinematická struktura. Je provedeno porovnání sériové a paralelní kinematické struktury. Jsou ...
 • Physiocrate: A SignalPlant Toolbox for Respiratory, Blood Pressure and EMG Signal Analysis 

  Nejedlý, Petr; Virgala, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper presented here describes the SignalPlant library for analysis of physiological signals. This library contains plugins for analysis of continuous blood pressure (BP), respiratory signals (RESP) and electromyographic ...
 • Polyfunkční dům 

  Nejedlý, Petr
  Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Brně v městské části Pisárky. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. V prvním podzemním podlaží se bude nacházet hromadná garáž a ...
 • Přehled technologií pro rapid prototyping 

  Nejedlý, Petr
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti technologií pro rapid prototyping doplněný vymezením trendů budoucího vývoje. V první části je charakterizován pojem Rapid Prototyping, rozdělení ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Nejedlý, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku objemovým tvářením z oceli 12 020.0. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo ...