Now showing items 1-2 of 2

  • Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu 

    Nejeschleba, Martin
    Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz FMEA. Analýza FMEA ...
  • Snižování vibrací a hlučnosti ložisek 

    Nejeschleba, Martin
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou hlučnosti ložísk. Hlučnosť ako negatívny fenomén sa vyskytuje u všetkých strojných súčastí, ktoré vykonávajú pohyb. Analýzou tohto javu je možné zistiť technický stav ložiska ako ...