Now showing items 1-2 of 2

  • Řidicí systém domácnosti 

    Nekula, Vít
    Diplomová práce se zabývá navržením řídicího systému domácnosti, který pracuje jako decentralizované zařízení. Nejprve byl proveden stručný průzkum trhu v oblasti inteligentní elektroinstalace. Na základě získaných poznatků ...
  • Řídící a ovládací systém pro briketovací lis 

    Nekula, Vít
    Bakalářská práce se zabývá vytvořením řídícího a ovládacího systému pro briketovací lis na biomasu. Proces řízení zprostředkovává programovatelný automat značky Siemens modelu S7-300. Řízení zajišťuje jednak samotné lisování, ...