Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

    Nekulová, Iveta
    Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě rodinného domu, který bude procházet rekonstrukcí. První část práce je zaměřena na teoretická východiska práce, dále práce popisuje analýzu současného stavu objektu, ...
  • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

    Nekulová, Iveta
    Diplomová práce se zabývá hodnocením bezpečnostních firem pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou ...