Now showing items 1-6 of 6

 • Porovnávací simulace dutých světlovodů 

  Dvořáček, Jakub
  Práce se zabývá simulacemi přenosu denního světla světlovody a sledováním rozdílů výsledků v různých programech. Cílem práce bylo zjistit, zda simulační proagramy generují stejné výsledky pro shodně zadané situace. Světlovody ...
 • Rotoped pro nabíjení akumulátoru 

  Nekvapil, Jan
  Semestrální projekt nastiňuje možné řešení rotopedu jako zdroje elektrické energie. První část projektu pojednává obecně, o olověném akumulátoru, EC motoru a měniči elektrických veličin. Další částí je návrh řešení s výběrem ...
 • Rotoped pro nabíjení akumulátoru 

  Nekvapil, Jan
  Bakalářská práce nastiňuje možné řešení rotopedu jako zdroje elektrické energie. První část pojednává obecně, o olověném akumulátoru, nabíjení, EC motoru a měniči elektrických veličin. Další částí je návrh řešení s výběrem ...
 • Řízení trojfázového asynchronního motoru 

  Nekvapil, Jan
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci algoritmu řízení asynchronního motoru pomocí procesoru DSP56F807 od výrobce Freescale. Je zde řešen komplexní návrh, jak aplikovatelného algoritmu řízení, tak i vhodného propojení ...
 • Vliv optických prvků na účinnost světlovodu 

  Nekvapil, Jan
  Tato práce řeší měření účinnosti světlovodů v laboratorních podmínkách při osvětlení takřka přímými světelnými paprsky. Dále se zabývá měřením spektrální odrazivosti odrazných materiálů dostupných na trhu v ČR. Cílem je ...
 • Vliv parametrů na efektivitu přenosu světla dutým světlovodem 

  Tioka, Jakub
  Text práce se zabývá možnostmi osvětlování interiérů budov denním světlem při použití vertikálních dutých světlovodů. Je sledován vliv parametrů na změnu přenosových vlastností světlovodů. Výsledky simulací kvantifikují ...