Now showing items 1-3 of 3

 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Kovačičová, Miroslava
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou zpracování podkladů pro vytvoření žádosti o získání finanční pomoci ze strany Evropské unie. Práce je rozdělená na dvě hlavní části. V teoretické části je shrnutý postup pro správné ...
 • Návrh metodiky pro příručku ISMS a opatření aplikované na vybrané oblasti 

  Nemec, Tomáš
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh metodiky pre vytvorenie bezpečnostnej príručky ISMS. Realizácia návrhu je podložená teoretickými poznatkami v úvodnej časti tejto práce. Praktické spracovanie návrhu metodiky je ...
 • Návrh na zvýšení efektivnosti práce v dané firmě s použitím VB 

  Lepeň, Róbert
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a následne uviesť do praxe riešenie, ktoré bude pomáhať zvyšovať efektívnosť práce na pracovisku v danom podniku. Súčasťou práce bude analýza daného konkrétneho problému a následná ...