Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie výroby sklolaminátového dílu 

    Nenov, Stanislav Stojanov
    Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby dílu ze sklolaminátu. Seznamuje s vlastnostmi kompozitních materiálů a jejich rozdělením dle geometrie výztuže, dle rozměrů výztuže, dle materiálu výztuže a materiálu ...
  • Výroba dílu ze sklolaminátu 

    Nenov, Stanislav Stojanov
    Bakalářská práce je zaměřena na výrobu dílu ze sklolaminátu ve firmě Composite Components, a. s. V úvodní části představuje společnost a seznamuje stručně s její historií a náplní práce. Dále popisuje kompozity a jejich ...