Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní elektronická zátěž s USB rozhraním 

    Nepor, František
    Návrh a realizace elektronické zátěže řízené mikroprocesorem, s možností připojení přes USB. Zátěž má pracovní režimy konst I, konst U, konst R. Zařízení je určeno např. k měření vybíjecích křivek akumulátorů.
  • Numerické modelování speciálního zdroje světla s LED 

    Nepor, František
    Tato práce je zaměřena na numerické modelování speciálního světelného zdroje z LED. Jedná se především o rozbor problému modelování světelných úloh, o teoretický návrh zdroje a jeho následné ověření měřením. Cílem je ...