Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování vlastností přenosového kanálu u xDSL systémů 

    Nepovím, Pavel
    Cílem práce je objasnit čtenáři problematiku modelování přenosových vlastností metalických symetrických vedení, které jsou stále nejběžnějším přenosovým médiem v přístupových sítích, kde jsou nasazovány digitální účastnické ...
  • Problematika zpracování signálů v reálném čase 

    Nepovím, Pavel
    Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s diskrétní Fourierovou transformací DFT a jejím zavedením při spektrální analýze diskrétních signálů. Dále pak popisuje efektivní výpočet DFT pomocí algoritmu rychlé Fourierovy ...