Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza reologických vlastností teplonosných kapalin 

    Neradil, Petr
    Diplomová práce řeší problematiku teplonosných kapalin pro termické systémy. Rozebírá jednotlivé druhy solárních systémů a jejich použití. Dále popisuje jednotlivé druhy teplonosných kapalin pro termické solární systémy a ...
  • Montáž vývodů pomocí tvrdých pájek na keramickém substrátu 

    Neradil, Petr
    Bakalářská práce řeší problematiku realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro výkonové aplikace. Dále uvádí výhody jednotlivých typů vývodů i jejich technologií. Rozebírá materiály pouţívané pro tvrdé pájení a ...