Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace na podporu výuky dynamického programování 

    Nereča, Tomáš
    Webová aplikácia, ktorá je výsledkom tejto práce, sa zaoberá technikou návrhu algoritmov s názvom dynamické programovanie. Aplikácia na konkrétnych príkladoch poukazuje na jej princípy a výhody. Pri každom príklade je ...