Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce komplexu QRS s využitím transformace svodů 

    Nerušil, Václav
    Cílem této bakalářské práce je seznámení se s metodami detekce komplexu QRS a jednu zvolenou metodu detekce realizovat prostřednictvím programovacího rozhraní Matlab. Detektor je otestován na databázi CSE a výsledky jsou ...
  • Vyhledávání CpG ostrůvků z DNA sekvencí 

    Nerušil, Václav
    Diplomová práce ze věnuje vyhledáváním CpG ostrůvků z DNA sekvencí na základě analýzy DNA spektrogramu. První část práce, teoretická, se zabývá významem CpG ostrůvku a popisem algoritmů, které se využívají nebo byly navrženy ...