Now showing items 1-4 of 4

 • Bezolovnatý pájený spoj a modely predikce spolehlivosti 

  Nestrojil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá predikcí spolehlivosti bezolovnatého pájeného spoje. V teoretické části je vytvořena rešerše v oblasti únavových modelů pro bezolovnaté pájení. Dále tato část obsahuje základní pojmy a ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Nestrojil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s provozovnou (Vinárnou) v Brtnici. Objekt je situován na parcele č. 1744/108, katastrální území ...
 • Vinařství 

  Nestrojil, Michal
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby vinařství v Drnholci v ulici Výsluní na parcele č.1643/81. Pozemek je svažitý a jeho celková plocha je 18 158 m2. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. ...
 • Vliv inertní atmosféry na smáčení povrchu u bezolovnatého pájení 

  Nestrojil, Michal
  Tato diplomová se zabývá studií vlivu ochranných atmosfér na smáčivost pájeného povrchu. V teoretické části je rozebrána problematika pájení, pájeného spoje, oxidace a ochranných atmosfér. V praktické části byl zhotoven ...