Now showing items 1-4 of 4

 • Druhy poškozování materiálů - I 

  Turková, Veronika
  Materiál zařízení výrobních jednotek je postupně poškozován. Cílem této bakalářské práce je popis mechanizmu některých nejčastějších druhů poškozování materiálu v procesním průmyslu, jejich způsob posuzování zkušebními ...
 • Druhy poškozování materiálů - II 

  Mašková, Lenka
  Během provozu jsou materiály zařízení výrobních jednotek trvale poškozovány. Přitom je stálá snaha zvyšovat jejich pracovní parametry, což násobí rizika jejich poškozování. Cílem této práce je popis procesu a mechanismu ...
 • Ekologické vytápění rodinného domu 

  Kocman, Luděk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ekologického vytápění rodinného domu. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky a popisuje možnosti vytápění pomocí tepelných čerpadel, kotlů na biomasu a solárních systémů. ...
 • Hydrodynamická separace sedimentu vodního toku 

  Sajner, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problémem zanášení vodních nádrží a rybníků nadbytečným množstvím sedimentů, které se do vodního systému dostávají erozí. Popisuje metody těžby rybničního bahna. Dále obsahuje měření odvodnitelnosti ...