Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Netolická, Lívia
    Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. a následným návrhom zmien. V úvodnej časti práce je venovaná pozornosť poznatkom z teoretickej oblasti, ktoré sa ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Netolická, Lívia
    Diplomová práca sa zaoberá posúdením vybraného informačného systému spoločnosti Red Hat a následným návrhom zmien. Práca je rozdelená do troch častí. V úvodnej časti je venovaná pozornosť najmä poznatkom z teoretickej ...