Now showing items 1-2 of 2

  • Pozemková kniha a využití v dnešním katastru 

    Netolický, Lukáš
    Tato diplomová práce nastiňuje problémy s vedením pozemkové evidence, které nastaly především po roce 1945. Jsou v ní rozebrány čtyři příklady, které vznikly vlivem různých problémů. První problém byl způsoben především ...
  • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potoka 

    Netolický, Lukáš
    V této bakalářské práci je pojednáno o problematice tvorby účelové mapy a to konkrétně v krasovém reliéfu bezprostřední blízkosti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází ve střední části moravského krasu. Práce ...