Now showing items 1-2 of 2

  • Místo pro velkou rodinu 

    Netopilová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Tento článek se věnuje rodinnému bydlení, především pak možnosti bydlení velkých rodin v centru města. Popisuje jeden z příkladů chráněného bydlení a ukazuje velikostní srovnání místa a aplikaci příkladu do jiného prostředí.
  • Velké byty pro velké rodiny 

    Netopilová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Problematika spojená s bydlením v centru města se zdá být rozsáhlejší stejně jako její dopad na rozvoj těchto měst i na společnost. Je otázkou, zda dnešní situace umožňuje kvalitní rodinné bydlení ve městě. Cílem je ...