Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti ekonomického zvýhodnění liniových staveb 

    Netušilová, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá možnostmi ekonomického zvýhodnění liniových staveb. Teoretická část se věnuje problematice cen, rozpočtů a nákladů investora při výstavbě. V praktické části jsou uvedeny alternativní možnosti ...
  • Porovnání ceny stavebního objektu v ČR a zahraničí 

    Netušilová, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá cenami, rozpočtováním a kalkulacemi v našich a zahraničních podmínkách. Práce dále analyzuje a vyhodnocuje výhody a nevýhody jednotlivých způsobů vzniku ceny a samotnou cenu stavebního objektu ...