Now showing items 1-8 of 8

 • Čtyřnohý kráčejicí robot 

  Veleba, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení čtyřnohého kráčejícího robotu. Má za úkol vytvořit a realizovat algoritmy pro chůzi a ovládání. Je rozdělena do šesti částí. V úvodu jsou rozebrány jednotlivé druhy podvozků, ...
 • Čtyřnohý kráčejicí robot 

  Fischer, Jan
  Cílem této práce je zhodnocení možností bezdrátové komunikace a senzorického vybavení pro čtyřnohého kráčejícího robota. Práce je rozdělena do tří celků. První část se zabývá podrobným průzkumem trhu v oblasti bezdrátových ...
 • GPS navigace mobilních robotů 

  Tesáček, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou navigace s využitím systému GPS. Je ukázáno několik zpřesňujících metod navigace jako diferenciální GPS, systém H-Star, systém Czepos a populární Kalmanův filtr. Je popsána vzájemná ...
 • Konstrukce mobilního robotu 

  Uherek, Vítězslav
  Předkládaná práce se zabývá konstrukcí a senzory používaných u mobilních robotů. Na úvod jsou uvedeny příklady autonomních robotů pro jednotlivé typy prostředí. Základem práce je vytvoření autonomního robotu, schopného ...
 • Materiály pro výrobu ručních palných zbraní 

  Neužil, Tomáš
  Cílem této práce je shrnutí informací o ručních palných zbraní jak z pohledu jejich historického vývoje a to od počátků vzniku puškařského řemesla přes vývoj zámků a historický průřez zbraněmi, které byli během tohoto ...
 • Modeling of the Vertical Flight Profile 

  Valíček, Josef
  Diplomová práce se zabývá modelováním letadla a simulací různých typů letu. Pro modelování letu bylo podle zadání vybráno proudové letadlo s dlouhým doletem – Gulfstream G550. V první části práce jsou podrobně popsány ...
 • Průběžná lokalizace a mapování pomocí mobilního robotu 

  Neužil, Tomáš
  V práci je uveden rozbor průběžné lokalizace a mapování (SLAM) v oblasti mobilní robotiky. Na základě tohoto rozboru je navržen algoritmus využívající rožšířeného Kalmanova estimátoru stavů pro odhad polohy robotu. Je ...
 • Vliv kondicionování na mechanické vlastnosti polymerů vyráběných technologií vstřikováním 

  Neužil, Tomáš
  Cílem diplomové práce je určit změnu mechanických vlastností třech typů navlhavých polymerních materiálů (polyamidů) v závislosti na obsahu absorbované vody. Před testováním byla zkušební tělesa všech třech typů materiálů ...