Now showing items 1-4 of 4

 • Estakáda přes silnici II/434 

  Russnák, Adam
  Práce se zabývá řešením estakády přes silnici II/434 a inundační území. Navrženou nosnou konstrukcí je předpjatá dvoutrámová konstrukce. Zatížení dopravou na této konstrukci jsou uvažována dle ČSN EN 1991-2. Konstrukce je ...
 • Most nad železniční tratí 

  Kubelka, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh silničního mostu přes železniční trať. Jsou navrženy tři varianty - monolitická konstrukce, most působící jako nosník s náběhem a prefabrikovaný trámový most. Třetí varianta byla zvolena. ...
 • Most přes řeku Svratku 

  Hyrš, Martin
  Práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Svratku. Jsou navrženy 3 varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta mostu z předpjatých nosníků a spřažené desky. Práce řeší stavební postup a do statického výpočtu ...
 • Most přes silnici I/48 

  Smolka, Libor
  Diplomová práce se zabývá řešením mostní konstrukce z předpjatého betonu. Most převádí silnici II/485 a je veden nad silnicí I/48.Kategorie převáděné komunikace je S 7,5. Konstrukce je spojitá o pěti polích. Délka mostní ...