Now showing items 1-4 of 4

 • Akumulace energie 

  Neuman, Tomáš
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše přehledu způsobů akumulace energie využitelných pro osobní automobily. V práci je uvedena základní charakteristika a problematika jednotlivých druhů akumulátorů a způsobů ...
 • Přívěs pro přepravu formulového vozu 

  Neuman, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem přívěsu pro přepravu formulového vozu SAE a experimentálního vozidla ÚADI formule Ford. V práci je uveden samotný návrh přívěsu v souladu s legislativou České republiky. ...
 • Studium optických vlastností kovových struktur a jejich využití v nanooptice 

  Neuman, Tomáš
  Interakce kovových struktur s elektromagnetickým zárením je živoucím tématem oboru optiky blízkého pole, které zahrnuje oblasti plasmoniky a nanofotoniky. Interakce svetla a látky na rozmerech menších než vlnová délka ...
 • Studium vlastností povrchových plazmonových polaritonů pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli 

  Neuman, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností povrchových plazmonových polaritonů (PPP) šířících se podél rozhraní dielektrikum - kov. Na strukturách připravených pomocí fokusovaného iontového svazku (FIB) byla ...