Now showing items 1-2 of 2

  • Betonová konstrukce spodní stavby administrativního objektu 

    Neuschl, Marcel
    Témou diplomové práce je návrh a posouzení části podzemní nosné konstrukce administrativního centra dle podkladu. Důraz je kladen na návrh s přihlédnutím na vodonepropustnost konstrukce, takzvané bíle vany. Ta je zabezpečena ...
  • Monolitická stropní konstrukce - deskový skelet 

    Neuschl, Marcel
    Cieľom bakalárskej práce bolo, navrhnúť lokálne podopretú stropnú dosku, podľa zadania poskytnutého vedúcim práce. Pri návrhu boli použité tri, statické metódy, ktoré práca porovnávala ( metóda súčtových momentov, metóda ...