Now showing items 1-20 of 134

 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Lebeda, Martin
  Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému MEDIMED 

  Lebeda, Martin
  Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...
 • Analýza obchodního potenciálu zákazníků na základě business intelligence a statistiky 

  Šípeková, Alexandra
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhrnúť existujúce poznatky o Business Intelligence a poukázať na prínosy, ktoré prináša využívanie aplikácií v spoločnosti. Táto práca preto obsahuje teoretické východiská a praktické ...
 • Analýza systému komunikace ve firmě Freelancers s.r.o. a návrh nového systému 

  Jamrich, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou a návrhem komunikačního informačního systému ve firmě Freelancers s.r.o. Její součástí je tedy jak zkoumání momentálního stavu systému a nalezení jeho nedostatků, tak návrh systému nového, ...
 • Android aplikace pro zadávání objednávek přes internet 

  Szakács, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vývoja aplikácií pre mobilný systém Android. Aplikácia bude slúžiť na prezeranie a objednávanie dostupného tovaru zo sortimentu danej cukráne cez internet.
 • Aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu 

  Vencel, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh, tvorbu a zavedení desktopové aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu ASK Blansko. Analyzuje současný stav procesů v oddíle a srovnává je s novodobou praxí. Obsahuje popis veškerých ...
 • Automatizace administrativy firmy VEEM TRADING s.r.o. 

  Kopřiva, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu administrativy ve firmě VEEM TRADING s.r.o. a výběrem nového informačního systému se záměrem automatizace administrativy. Výběr informačního systému byl uskutečněn ...
 • Branding a webová prezentace společnosti na B2B trhu 

  Priščák, Miroslav
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a vytvorenie webovej prezentácie spoločnosti pôsobiacej na B2B trhu vrátane návrhu jej značky a vizuálneho štýlu. Kľúčová je využiteľnosť vytvorených výstupov v praxi.
 • Implementace e-learningového systému v organizaci 

  Kašpárek, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr, konfiguraci a implementaci e-learningového systému s ohledem na jeho výkon, spolehlivost a funkce, což vede ke zjednodušení a zkvalitnění procesu učení a vzdělávání v organizaci ...
 • Informační systém pro evidenci parkovacích karet 

  Hefka, Martin
  Obsahem této práce je zaměření se na informační systém pro evidenci parkovacích karet pro město Uherský Brod. Práce obsahuje celkové zhodnocení stávajícího informačního systému (dále jen IS) a současné situace IT technologií ...
 • Mikrotransakce a jejich použití v českém prostředí 

  Žitník, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití elektronických platebních systému pro účely řešení mikrotransakcí na území české republiky. Součástí práce je analýza takovýchto systémů v kontextu českého prostředí, vycházející ...
 • Mobilní klient restauračního informačního systému 

  Zelený, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému pro podporu provozu restaurace od firmy Keloc CS s.r.o. Dalším cílem je navrhnout a implementovat jeho varianty pro mobilní platformu Android na zařízení typu ...
 • Návrh a implementace IS pro malý podnik 

  Mrva, Milan
  Táto práca popisuje tvorbu informačného systému pre novovzniknutý bar. Súčasťou práce je analýza podniku a jeho procesov a výsledný návrh systému. Jednotlivé procesy sú podrobne zakreslené vrátane zodpovedností. V práci ...
 • Návrh a implementace mobilní aplikace pro systémy iOS a Android 

  Kraina, Martin
  Diplomová práce se zabývá procesem návrhu a implementace mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. K realizaci samotné aplikace je použito multiplatformního mobilního frameworku React Native a programovacího ...
 • Návrh a implementace napojení informačního systému společnosti na ekonomický software 

  Machala, Ondřej
  Záměrem práce je analýza, návrh a implementace datového mostu mezi informačním systémem společnosti Sledovanitv.cz, s.r.o. a ekonomickým systémem. V první části práce jsou stanoveny cíle projektu. Teoretická část poskytuje ...
 • Návrh a nasazení informačního systému pro správu hardware 

  Eliáš, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh změny informačního systému pro správu hardware v laboratoři v české pobočce společnosti Red Hat. Návrh vychází z analýzy současného stavu, ve které byly odhaleny všechny nedostatky ...
 • Návrh a optimalizace webových stránek 

  Balarinová, Helena
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a optimalizaci webové stránky HARTMANN akademie. Součástí práce bude představení technologií, které jsem využívala pro optimalizaci webových stránek.
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systém Android 

  Zavadilová, Patrícia
  Práca je zameraná na popis tvorby mobilnej aplikácie pre operačný systém Android. Skúma prebiehajúce procesy a dáta, s ktorými aplikácia pracuje. Predstavuje riešenie návrhu aplikácie pre zisťovanie stavu obsadenosti a ...
 • Návrh a tvorba multiplatformní mobilní aplikace 

  Adamček, Ľubomír
  Fragmentácia trhu operačnými systémami už niekoľko dekád komplikuje a predražuje vytváranie nových aplikácií. Jednotný vývoj pre viacero platforiem šetrí nielen čas a náklady, ale tiež umožňuje osloviť niekoľkonásobne ...
 • Návrh aplikace pro evidenci objednávek pomocí VBA 

  Slomek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci objednávek poledních menu. Práce obsahuje návrh aplikace vytvořené v prostředí Microsoft Excel pomocí programovacího jazyka VBA a návrh struktury databáze, s níž ...