Now showing items 1-20 of 84

 • Analýza a návrh změn informačního systému MEDIMED 

  Lebeda, Martin
  Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...
 • Analýza systému komunikace ve firmě Freelancers s.r.o. a návrh nového systému 

  Jamrich, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou a návrhem komunikačního informačního systému ve firmě Freelancers s.r.o. Její součástí je tedy jak zkoumání momentálního stavu systému a nalezení jeho nedostatků, tak návrh systému nového, ...
 • Automatizace administrativy firmy VEEM TRADING s.r.o. 

  Kopřiva, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu administrativy ve firmě VEEM TRADING s.r.o. a výběrem nového informačního systému se záměrem automatizace administrativy. Výběr informačního systému byl uskutečněn ...
 • Branding a webová prezentace společnosti na B2B trhu 

  Priščák, Miroslav
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a vytvorenie webovej prezentácie spoločnosti pôsobiacej na B2B trhu vrátane návrhu jej značky a vizuálneho štýlu. Kľúčová je využiteľnosť vytvorených výstupov v praxi.
 • Mikrotransakce a jejich použití v českém prostředí 

  Žitník, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití elektronických platebních systému pro účely řešení mikrotransakcí na území české republiky. Součástí práce je analýza takovýchto systémů v kontextu českého prostředí, vycházející ...
 • Mobilní klient restauračního informačního systému 

  Zelený, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému pro podporu provozu restaurace od firmy Keloc CS s.r.o. Dalším cílem je navrhnout a implementovat jeho varianty pro mobilní platformu Android na zařízení typu ...
 • Návrh a nasazení informačního systému pro správu hardware 

  Eliáš, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh změny informačního systému pro správu hardware v laboratoři v české pobočce společnosti Red Hat. Návrh vychází z analýzy současného stavu, ve které byly odhaleny všechny nedostatky ...
 • Návrh a optimalizace webových stránek 

  Balarinová, Helena
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a optimalizaci webové stránky HARTMANN akademie. Součástí práce bude představení technologií, které jsem využívala pro optimalizaci webových stránek.
 • Návrh a realizace webové prezentace pro logistickou firmu 

  Široká, Zuzana
  Předkládaná bakalářská práce je věnována prezentaci logistické firmy na internetu. Práce stručně seznamuje s technikou tvorby webových stránek a jejich prezentací. Součástí je i návrh na vylepšení pozice ve vyhledávačích ...
 • Návrh aplikace pro evidenci objednávek pomocí VBA 

  Slomek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci objednávek poledních menu. Práce obsahuje návrh aplikace vytvořené v prostředí Microsoft Excel pomocí programovacího jazyka VBA a návrh struktury databáze, s níž ...
 • Návrh části informačního systému v oblasti skladu 

  Václavík, Tomáš
  Obsahem této práce je návrh části informačního systému pro plánování zásob a majetku ve firmě. Pro tvorbu tohoto systému jsou použity metody a nástroje pro vývoj informačních systémů. Systém bude implementován v programovacím ...
 • Návrh databáze skladového hospodářství 

  Sekula, Radim
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh databáze skladového hospodářství ve firmě DATEL PLUS s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny potřebné informace a teorie nezbytná ...
 • Návrh datového skladu 

  Szkuta, David
  Tato diplomova prace se zabyva navrhem datoveho skladu pro ukladani udalosti z mobilni aplikace. Cilem bylo navrzeni datoveho skaldu, jenz poslouzi jako alternativa k soucasne pouzivanemu systemu. V praci jsou vysvetleny ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Karmazin, Alexandr
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení návrhu informačního systému pro firmu, na základě analýzy současné stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Výsledkem bude informační systém, který snižuje náklady a zvyšuje ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Macháč, Jan
  Tato práce má za cíl navrhnout informační systém, který pomůže organizaci TOM 1303 Maracaibo zajistit bezproblémový každodenní chod. Práce obsahuje popis současných podmínek, návrh databáze a relací a také popis jednotlivých ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Macháček, Lukáš
  Tématem této práce je návrh změn dílčí části informačního systému firmy a zhodnocení jejich přínosů pro firmu. Obsahem je analýza dvou systémů, které firma používá pro přípravu výroby a evidenci výrobních časů. Výsledkem ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Kubáni, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom informačného systému malého podniku. Cieľom je analýza súčasného stavu podniku a jeho informačného systému. Na základe analýzy sú odhalené slabé miesta súčasného systému, podchytené ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Cenek, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na návrh informačního systému pro malou firmu. Cíl práce je analýza současného stavu a návrh nového řešení, které by bylo vhodné a odpovídalo současným požadavkům investora. Dále se zmíním také o ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Topičová, Magdaléna
  V této bakalářské práci se budu zabývat vytvořením návrhu dílčí části informačního systému ve formě intranetu pro podporu procesů v dané společnosti. Nejdříve se budu věnovat seznámení se základními pojmy a teorií. Následně ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Nguyen, Minh Duc
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílčí části informačního systému konkrétní firmy. Návrh vychází z analýzy současného stavu, cílem je zjednodušit práci s evidencí záznamů firmy. Obsahuje výběr softwaru, datový model, ...