Now showing items 1-2 of 2

  • LABORARTORY BRNO 

    Nevěčná, Anna
    Řešená parcela se nachází v Brně na místě bývalých městských hradeb, přímo na hranici historického centra a novodobé zástavby. Řešené území zahrnuje parcely číslo číslo 1574, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 555, 556/21, 537/2, ...
  • RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever 

    Nevěčná, Anna
    Zadáním diplomové práce je navržení radnice městské části Brno-sever v areálu bývalých jezdeckých kasáren v Černých polích. Budovu radnice jsem navrhla jako solitér, plnící hlavně správní funkci. Radnice je navržena tak, ...