Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení stability skalní stěny a návrh sanačních opatření 

    Nevřalová, Jana
    Práce se zaměřuje na zhodnocení skalního svahu včetně statického posouzení a odhadu finanční náročnosti. Statické posouzení je provedeno ručně a v programu GEO 5. Návrh sanačních opatření je proveden v 6-ti kombinacích z ...
  • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

    Nevřalová, Jana
    Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...