Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí 

    Nevřivý, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení výroby laboratorních pecí firmy LAC s.r.o. na základě SWOT analýzy. Po provedení podrobného rozboru současného stavu pracoviště je vytvořena standardizace konstrukce ...
  • Technologie výroby plastového držáku střešního nosiče 

    Nevřivý, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu plastového držáku střešního nosiče. Nejprve je proveden rozbor dané součásti, kde je vysvětlena funkce daného dílu a stanovení nutných požadavků, které musí ...