Now showing items 1-20 of 29

 • Bezcementové korundové žárobetony. 

  Novobilská, Martina
  Tato diplomová práce řeší problematiku bezcementových korundových žárobetonů. V teoretické části se zaměřuje na žárobeton typu NCC a jeho použití, technologii výroby či vstupní suroviny. Druhá část teoretické práce se ...
 • Bigotova křivka jako nástroj pro posuzování vlastností plastického těsta 

  Suk, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na použití Bigotovy křivky jako nástroje pro posuzování vlastností plastických keramických surovin. V teoretické části je formou rešerše dostupné odborné literatury zpracován obecný náhled na ...
 • Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití 

  Kocmánek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá cihelným prachem, vznikajícím při broušení pálených zdících tvarovek a možnostmi jeho využití. V teoretické části práce je popsán cihelný prach, jeho vznik, základní vlastnosti. Jsou zde ...
 • Diagnostické metody použitelné pro monitorování sušícího procesu cihlářských výrobků 

  Sarvaš, Ondřej
  Tato práce se zabývá studiem diagnostických metod použitelných pro monitorování sušícího procesu cihlářských surovin. Na základě rozsáhlé rešerše odborné literatury je vytipováno několik parametrů, které je vhodné během ...
 • Hutná mullitová ostřiva 

  Mezulianík, Tomáš
  Žárovzdorná ostřiva na bázi hlinitolřemičitanů jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců či lupků. Výpal probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se však neobejdeme ...
 • Kostní porcelán na bázi hlinitanového cementu 

  Němec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je posoudit vlastnosti kostního porcelánu s využitím hlinitanových cementů pro přípravu porcelánových střepů. V rámci teoretické části bakalářské práce je popsána problematika technologie výroby ...
 • Metodika posuzování elektroizolačních vlastností porcelánového střepu 

  Čanigová, Veronika
  Táto bakalárska práca popisuje vlastnosti porcelánu a elektroporcelánu, ale taktiež samotnú elektrickú vodivosť. V teoretickej časti je bližšie popísaná výroba elektroporcelánu od získavania surovín až po výpal samotného ...
 • Mineralogické složení dinasu 

  Pospíšil, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá mineralogickým složením hutného dinasu. Dinas je křemičitý žáruvzdorný materiál obsahující až 99 % oxidu křemičitého, který je používaný hlavně pro výstavbu koksárenských baterií, sklářských pecí ...
 • Mortars with crystalline additive in aggressive environments 

  Žižková, Nikol; Nevřivová, Lenka; Lédl, Matěj; Keprdová, Šárka (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The paper describes how a crystalline additive influences the properties of cementbased composites. The investigation was focused on the degradation of mortars with crystalline additive exposed to selected aggressive ...
 • Možnosti ovlivnění barevnosti cihlářského střepu 

  Kocmánek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou barevnosti cihlářského střepu. Jsou zde uvedeny příklady pigmentů běžně užívaných v různých oborech průmyslové výroby a dále studie zabývající se využitím odpadních látek jako aditiv ...
 • Možnosti snížení surovinových nákladů při výrobě kordieritu 

  Sopko, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku snížení surovinových nákladů při výrobě žáruvzdorné kordieritové keramiky. Kordierit je pro svou vysokou odolnost proti změnám teplot často využíván jako vyzdívka pecních vozů a ...
 • Návrh sanace hliněné střechy 

  Trchalík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou technologie sanace hliněné střechy v oblasti Indického Himálaje. V rámci teoretické části práce je popsána historie hliněných staveb ve světě až po současnost. Dále je součást práce ...
 • Optimalizace složení pracovní hmoty pro výrobu hutného dinasu. 

  Maňák, Jan
  Dinas je žárovzdorný materiál používaný hlavně v koksárenství, sklářství a hutnictví. Je tvořen téměř výhradně modifikacemi SiO2. Hutný dinas je nenahraditelnou součástí koksárenských baterií a jeho hutnost a odolnost je ...
 • Posuzování odolnosti žárobetonů vůči chemicky agresivnímu prostředí. 

  Mátl, Daniel
  Jsou aplikace žárobetonů pro místa, kde na ně působí korozivní prostředí. Bakalářská práce se zabývá popisem korozních vlivů a metodikou jejich zkoušení. Jednou z nejdůležitějších vlastností materiálů, která ovlivňuje ...
 • Použití mineralizátorů v procesu přípravy dinasové hmoty 

  Maňák, Jan
  Dinas je žáruvzdorný materiál používaný hlavně ve sklářských pecích, koksárenských bateriích a v ohřívačích vysokopecního větru. Dinas tvoří krystalické fáze tridymit, cristobalit, skelná fáze a nepřeměněný křemen. Obsah ...
 • Problematika koroze žárobetonů. 

  Novobilská, Martina
  Tato bakalářská práce řeší problematiku koroze žáruvzdorných betonů. V teoretické části se zaměřuje na různé typy koroze a jejich výskyt a formu v různých typech spaloven. Zároveň je zde popsána metodika jejich zkoušení. ...
 • Raw materials for mullite grog manufacturing 

  Nevřivová, Lenka (IOP Publishing, 2018-07-07)
  The primary condition for manufacturing is the correct choice of raw material, a suitable treatment facility, and a kiln capable of firing at temperatures above 1400 °C. This paper assesses some local raw materials for ...
 • Sledování vlivu keramické vazby na vlastnosti izolačních žáromateriálů 

  Friček, Jakub
  Tepelně izolační žáromateriály jsou nedílnou součástí každého tepelného agregátu, protože snižují jeho energetickou náročnost. Hledání možností výroby při nižších výrobních a surovinových nákladech je při současném trendu ...
 • Šamotové ostřivo se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého 

  Mezulianík, Tomáš
  Speciální žárovzdorná ostřiva s vyšším obsahem oxidu hlinitého nejsou v současné době v České republice vyráběna. Cena těchto ostřiv vyráběných v zahraničí je vysoká, proto je snaha o výrobu ostřiv s využitím tuzemských ...
 • Technologické možnosti využití odpadních jílovců pro výrobu páleného žárovzdorného ostřiva v šachtových pecích 

  Konečný, Martin
  Žárovzdorná hlinitokřemičitá ostřiva jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců a lupků. Výpal převážně probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při úpravě suroviny před výpalem v šachtových pecích však dochází ...