Now showing items 1-12 of 12

 • Digitální stegoanalýza 

  Molnár, Ondřej
  Stegoanalýza je opačnou vědní disciplínou steganografie, která se zabývá ukrýváním tajných zpráv do různých nosičů. Moderní steganografie využívá jako nosiče nejčastěji obrázkové soubory. Tato bakalářská práce vytváří ...
 • Digitální textová steganografie 

  Nodžák, Petr
  Cílem této bakalářské práce bylo se seznámit s digitální textovou steganografií, s metodami sloužící pro ukrývání textu, naimplementovat vlastní nebo již existující metody a nakonec srovnat dosažené výsledky těchto metod. ...
 • Laserový řezací plotr ocelových plátů 

  Dokulil, Marek
  Tato diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí. První sekce se věnuje historii a vývoji laserů. Druhá část poté popisuje jednotlivé druhy laserových technologií, které se v dnešní době používají v průmyslu. Dále ...
 • Monitorování technického stavu částí radarových systémů 

  Miklíček, Marek
  Cílem této práce je navrhnout podsystém diagnostiky sekundárního přehledového radaru a vytvořit funkční prototyp bloku komunikace a testovacího generátoru. První část práce se věnuje popisu a rozdělení radarových systémů ...
 • Návrh a realizace prototypu zařízení pro vícekanálové sledování měřených veličin po USB 

  Nevoral, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a sestrojit zařízení s mikrokontrolérem Freescale MC9S08JM60, které bude rozšiřovat laboratorní přípravek používaný ve cvičeních z předmětu Prvky počítačů na FIT VUT v Brně. Zařízení umožňuje ...
 • Nový přístup k polymorfismu číslicových obvodů na úrovni hradel 

  Nevoral, Jan
  Před necelými dvaceti lety byl představen nekonvenční přístup k implementaci multifunkčních obvodů, tzv. polymorfní elektronika. Polymorfní elektronika umožňuje implementovat jedním obvodem dvě nebo více funkcí, přičemž ...
 • Ovládací panel s dotykovým displejem 

  Nevoral, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit desku plošných spojů umožňující připojení dotykového displeje, která bude sloužit jako univerzální platforma pro ovládání různorodých zařízení, včetně průmyslových. Funkčnost desky ...
 • Přehrávač zvukových souborů pro automobil 

  Mužila, Matej
  Cieľom tejto práce je vytvorenie prehrávača hudobných súborov určeného pre automobil. Práca popisuje vývoj moderného autorádia s dotykovým displejom, postavenom na jedno- doskovom počítači Raspberry Pi 2. Popisuje vývoj ...
 • Rozšiřující modul s dotykovým LCD displejem pro výukovou platformu Minerva 

  Nemček, Oliver
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť rozširujúci modul s TFT displejom, ktorý je vybavený dotykovou vrstvou, pre výukovú platformu Minerva. K tomuto modulu bude implementovaný nízkoúrovňový ovládač a knižnica pre ...
 • Systém pro monitorování domácnosti a automatizaci centrálního vytápění 

  Svoboda, Tomáš
  Tato práce se řadí do kategorie vestavěných systémů. V rámci práce bylo navrženo a vyrobeno několik hardwarových modulů určených k automatizačním úkonům s využitím sběrnice 1-Wire a počítače Raspberry Pi. Byla navrhnuta a ...
 • Univerzální programovatelná senzorická platforma 

  Gál, David
  Práce se zabývá tvorbou zařízení určeného pro sběr senzorických dat ve výrobním pro- středí. Zařízení je schopné sbírat data z různých typů senzorů, ale také řídit exerní systémy prostřednictvím vstupně výstupních portů. ...
 • Vestavěný systém pro automatizaci chovné stanice akvarijních ryb 

  Moc, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vestavěného systému pro automatickou bezobslužnou obměnu vody v akváriích. Krom obměny vody vestavěný systém řídí také osvětlení a ventilaci v odchovně akvarijních ryb. V této zprávě ...