Now showing items 1-9 of 9

 • Digitální textová steganografie 

  Nodžák, Petr
  Cílem této bakalářské práce bylo se seznámit s digitální textovou steganografií, s metodami sloužící pro ukrývání textu, naimplementovat vlastní nebo již existující metody a nakonec srovnat dosažené výsledky těchto metod.  ...
 • Monitorování technického stavu částí radarových systémů 

  Miklíček, Marek
  Cílem této práce je navrhnout podsystém diagnostiky sekundárního přehledového radaru a vytvořit funkční prototyp bloku komunikace a testovacího generátoru. První část práce se věnuje popisu a rozdělení radarových systémů ...
 • Návrh a realizace prototypu zařízení pro vícekanálové sledování měřených veličin po USB 

  Nevoral, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a sestrojit zařízení s mikrokontrolérem Freescale MC9S08JM60, které bude rozšiřovat laboratorní přípravek používaný ve cvičeních z předmětu Prvky počítačů na FIT VUT v Brně. Zařízení umožňuje ...
 • Ovládací panel s dotykovým displejem 

  Nevoral, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit desku plošných spojů umožňující připojení dotykového displeje, která bude sloužit jako univerzální platforma pro ovládání různorodých zařízení, včetně průmyslových. Funkčnost desky ...
 • Přehrávač zvukových souborů pro automobil 

  Mužila, Matej
  Cieľom tejto práce je vytvorenie prehrávača hudobných súborov určeného pre automobil. Práca popisuje vývoj moderného autorádia s dotykovým displejom, postavenom na jedno- doskovom počítači Raspberry Pi 2. Popisuje vývoj ...
 • Rozšiřující modul s dotykovým LCD displejem pro výukovou platformu Minerva 

  Nemček, Oliver
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť rozširujúci modul s TFT displejom, ktorý je vybavený dotykovou vrstvou, pre výukovú platformu Minerva. K tomuto modulu bude implementovaný nízkoúrovňový ovládač a knižnica pre ...
 • Systém pro monitorování domácnosti a automatizaci centrálního vytápění 

  Svoboda, Tomáš
  Tato práce se řadí do kategorie vestavěných systémů. V rámci práce bylo navrženo a vyrobeno několik hardwarových modulů určených k automatizačním úkonům s využitím sběrnice 1-Wire a počítače Raspberry Pi. Byla navrhnuta a ...
 • Univerzální programovatelná senzorická platforma 

  Gál, David
  Práce se zabývá tvorbou zařízení určeného pro sběr senzorických dat ve výrobním pro- středí. Zařízení je schopné sbírat data z různých typů senzorů, ale také řídit exerní systémy prostřednictvím vstupně výstupních portů. ...
 • Vestavěný systém pro automatizaci chovné stanice akvarijních ryb 

  Moc, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vestavěného systému pro automatickou bezobslužnou obměnu vody v akváriích. Krom obměny vody vestavěný systém řídí také osvětlení a ventilaci v odchovně akvarijních ryb. V této zprávě ...