Now showing items 1-2 of 2

  • Energeticky efektivní řadový rodinný dům 

    Nevrlý, Jaroslav
    Hlavním záměrem diplomové práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci energeticky efektivního řadového rodinného domu v obci Moravské Knínice. Navrhovaná stavba bude umístěna v proluce mezi objekty. Dispozice objektu je ...
  • Přestavba rodinného domu v proluce 

    Nevrlý, Jaroslav
    Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o řadovou zástavbu. Stavba má tři podlaží. Rodinný dům je nepodsklepený s plochou a pultovou střechou. Konstrukční systém tvoří svislé zděné stěny z keramických ...