Now showing items 1-8 of 8

 • Jeřáb mostový 50t - 27m 

  Daňhel, Oldřich
  Tato diplomová práce se zabývá kočkou mostového jeřábu s nosností 50 000 kg. Cílem práce je funkční výpočet pojezdového a zdvihového ústrojí kočky a pevnostní výpočet rámu dle platných norem ČSN a literatury zabývající se ...
 • Jeřábová kočka 36t 

  Kantor, Roman
  Diplomová práce se zabývá řešením hlavních rozměrů jeřábové kočky o nosnosti 36t, která bude používána pro nakládku a vykládku železného šrotu, pro manipulaci se šrotem je použit břemenový elektromagnet. Výpočtová část ...
 • Jeřábová kočka mostového jeřábu 32 t 

  Knapec, Tomáš
  Tato diplomová práce je vypracováním konstrukčního návrhu jeřábové kočky mostového jeřábu, která je určena pro manipulaci se šrotovým materiálem. Cílem této práce je vypracování technické zprávy včetně výpočtů pojezdového ...
 • Kladnice s motoricky otočným hákem nosnosti 20 t 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem jeřábové kladnice o nosnosti 20 tun s dvěma vodícími a jednou vyrovnávací kladkou pro manipulaci se svitky plechu. Práce obsahuje výpočet a návrh prvků kladnice a pevnostní výpočty jednotlivých ...
 • Mobilní stavební jeřáb nosnosti 200 kg 

  Tomeš, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem mobilního stavebního jeřábu pro manipulaci s tvárnicemi Silka o hmotnosti 200 kg. Práce obsahuje návrh ocelové konstrukce jeřábu – výložníku, sloupu a podvozku. Součástí je také volba ...
 • Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 

  Žid, Miroslav
  Cílem diplomové práce je navrhnout náhradu centrálního pohonu pojezdu mostového jeřábu za pohony dislokované. Jedná se o klešťový jeřáb o nosnosti 63t, umístěný uvnitř haly. V práci je proveden funkční výpočet dvou druhů ...
 • Pomocná jeřábová kočka licího jeřábu 

  Adam, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu jeřábové kočky. Konkrétně se jedná o pomocnou jeřábovou kočku, s požadovanou nosností 65 000 kg, uloženou na mostovém jeřábu, který je situován uvnitř haly ve slévárně. ...
 • Porovnání ceny dopravní stavby se skutečně vynaloženými náklady v různém stupni rozestavěnosti 

  Nezbeda, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou kalkulace nákladů stavebního díla za účelem tvorby ceny, která se ve fázi zakázky stává cenou prodejní, a náklady se zafixují jako rozpočet. Předmětem této práce je tedy monitorovat ...