Now showing items 1-1 of 1

  • Praktická aplikace daňové soustavy Belgie a ČR 

    Pospíšilová, Pavla
    Bakalářská práce se zabývá srovnáním současného stavu legislativy upravující podnikání fyzických osob v České republice a Belgii, zejména zákonem o dani z příjmů. Na základě zjištěných skutečností práce řeší, ve které zemi ...