Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronický docházkový sešit 

    Nezval, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá rozborem dostupných identifikačních čipů a návrhem docházkového sešitu, který tyto čipy bude využívat a ukládat měřené informace do souboru na paměťovou kartu. Jeden z úkolů je porovnání ...
  • Záznamník událostí v reálném čase 

    Nezval, Tomáš
    V tomto bakalářském projektu se zabývám návrhem a konstrukcí zařízení pro ukládání maximálně 8-mi bitové informace na paměťovou kartu SD/MMC. Základní problémy jsou ukládání dat na paměťovou kartu pomocí mikroprocesoru PIC ...