Now showing items 1-2 of 2

  • Sezónní akumulátor tepla 

    Nguyen Khac, Hoang
    Cieľom diplomovej práce je priblížiť problematiku sezónnej akumulácie tepla s detailnejším zameraním na horninový akumulátor. Na základe projektu v nemeckom Attenkirchene sa pripraví výpočtový model. Po vykonaní technickej ...
  • Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace 

    Nguyen Khac, Hoang
    Bakalárska práca sa zaoberá výpočtom tepelných strát budov a návhrom opatrení. Práca je rozdelená na 5 častí. V prvej sa nachadzajú dôvody, prečo zatepliť budovy, postup pri výbere materiálov a ďalej sú popísané jednotlivé ...