Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový mix výrobního družstva IRISA 

    Nguyen, Anh Duc
    Tato bakalářská práce je zaměřena marketing a konkrétně na marketingový mix produktů. V teoretické části vysvětlím základní pojmy marketingu a marketingového mixu. V analytické části provedu analýzy marketingového mixu ...
  • Podnikatelský záměr na založení nové společnosti 

    Nguyen, Anh Duc
    Předmětem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nové firmy poskytující podvojné účetnictví a daňovou evidenci pro Vietnamskou komunitu podnikající v jihomoravském kraji. Teoretická část obsahuje ...