Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace evolučního algoritmu na optimalizační úlohu vibračního generátoru 

    Nguyen, Manh Thanh
    Tato práce se bude zabývat použitím metod umělé inteligence pro řešení optimalizační úlohy s více proměnnými. Rešeršní část je věnována problematice globální optimalizace a přehledu metod řešení. Z praktických důvodů je ...
  • Povrchové úpravy plastových dílů 

    Nguyen, Manh Thanh
    Tématem této bakalářské práce jsou povrchové úpravy plastových dílů vyráběných pomocí technologie FDM. Součásti práce je experimentální část, jejímž cílem je otestovat různé možnosti úprav povrchů leptáním acetonovými ...