Now showing items 1-7 of 7

 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Nguyen, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a zhodnocení vybraných diagnostických metod používaných při průzkumu dřevěných konstrukcí. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, jeho poškození vnějšími činiteli a ...
 • The fly ash of class C for ceramic technology 

  Sokolář, Radomír; Nguyen, Martin (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The properties of different Czech fluidized fly ashes FFA (class C fly ash according to ASTM C618 12a with high content of CaO in the form of anhydrite primarily) and emisions of SO2 in flue gas during the firing of FFA ...
 • Forsterit a možnosti jeho syntézy 

  Nguyen, Martin
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat nejvýznamnější vlastnosti forsteritu a jeho využití v praxi. Teoretická část obsahuje charakteristiku jednotlivých surovin, které se používají k syntéze forsteritu a posouzení ...
 • Impact of Fly Ash as a Raw Material on the Properties of Refractory Forsterite–Spinel Ceramics 

  Nguyen, Martin; Sokolář, Radomír (MDPI, 2020-09-22)
  This article examines the process for the synthesis of forsterite-spinel (2MgO center dot SiO2/MgO center dot Al2O3) refractory ceramics from fly ash and alumina as sources of aluminum oxide. Raw materials were milled, ...
 • The influence of the raw materials mixture on the properties of forsterite ceramics 

  Nguyen, Martin; Sokolář, Radomír (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Forsterite ceramics is a part of the refractory magnesium ceramics. The aim of this paper is to characterize the properties of forsterite ceramics in dependence on different compositions of the raw material mixture. ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Nguyen, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebním průzkumem a hodnocením stavu existujících konstrukcí. V teoretické části jsou popsány typy stavebně technických průzkumů a diagnostické metody pro provedení průzkumu železobetonových ...
 • Vliv technologie výroby na vlastnosti forsteritu 

  Nguyen, Martin
  Cílem této diplomové práce je posoudit vliv technologie výroby na vlastnosti forsteritu. Teoretická část obsahuje základní parametry a využití forsteritu v praxi současně s různými možnostmi výroby forsteritu. Hlavní důraz ...