Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza finančních trhů s pomocí hlubokého učení 

    Nimrichter, Adam
    Práce se zabývá metodami pro analýzu finančních trhů zaměřených na virtuální měny. V souvislosti s virtuálnimi měnami je v teoretické části práce pojednáno o technologii decentralizované databáze, pomocných finančních ...
  • Procedurální programování v databázi 

    Nimrichter, Adam
    Práce se zabývá ověřením konceptu provádět výpočty přímo v databázi. Popisuje databázi PostgreSQL, její vlastnosti a procedurální jazyk PL/pgSQL. Dále se věnuje metodám strojového učení, návrhu algoritmu pro dopředný výběr ...