Now showing items 1-2 of 2

  • Plazmové svařování výfuků motorů 

    Nogol, Petr
    Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového svařování výfuku motoru. Práce rozebírá jak motocyklové, tak i automobilové výfukové potrubí. Na základě literární studie byla rozebrána svařitelnost žáruvzdorných a ...
  • Svařování oceli technologií PATIG 

    Nogol, Petr
    Diplomová práce řeší experimentální ověření technologie svařování PATIG, tedy A-TIG svařování s aktivátory PATIG. Experiment byl proveden na šesti zkušebních vzorcích odlišných chemických a mechanických vlastnosti. Po ...