Now showing items 1-20 of 22

 • Acoustic Emission Response to Erosion-Corrosion and Creep Damage in Pipeline Systems 

  Nohál, Libor; Mazal, Pavel; Vlašic, František; Svobodová, Marie (Elsevier, 2020-02-19)
  Pipeline system failures confirm that special attention must be paid to the main components of nuclear power plants in particular. One of the significant degradation factors in terms of integrity and residual life of these ...
 • Case study of multiaxial criteria for rolling contact fatigue of bearing steels 

  Vaculka, Miroslav; Nohál, Libor; Vosynek, Petr (EDP Sciences, 2018-05-25)
  A rolling contact fatigue (RCF) differs from the classic fatigue in a stress-state. Nowadays, a prediction of the RCF is still not on the sufficient level. A lot of researchers tried to apply different multiaxial fatigue ...
 • Deskripce vřeten obráběcích strojů 

  Nohál, Libor
  Předmětem této bakalářské práce Deskripce vřeten obráběcích strojů je rešerše a popis používaných vřeten u obráběcích strojů. První část je věnována faktorům ovlivňujících konstrukci vřetene a obecnému rozdělení typů vřeten ...
 • Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability 

  Nohál, Libor; Vaculka, Miroslav (Tanger Ltd., 2016-11-09)
  Rolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface ...
 • Experimentální studium vlivu maziv na trvanlivost valivých kontaktů 

  Šembera, Václav
  Cílem této bakalářské práce je shrnout stav současného poznání v oblasti kontaktní únavy, maziv a detekce kontaktní únavy využitím metody akustické emise. V experimentální části jsou provedeny zkoušky trvanlivosti valivých ...
 • Inteligentní systém mazání valivých ložisek 

  Kroliczek, Václav
  Tato práce poskytuje přehled současného stavu poznání v oblasti inteligentních systémů mazání valivých ložisek s cílem prodloužit jejich životnost. První část této práce pojednává o základních typech ložisek, typech mazání ...
 • Jednoúčelový stroj pro montáž termostatu 

  Hajda, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout jednoúčelový stroj pro kompletaci termostatu do spalovacího motoru osobního automobilu. V prvé řadě je potřeba navrhnout koncepční řešení, které je schopno složit termostat v co nejkratším ...
 • Jednoválcový kompresor 

  Novák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového pístového kompresoru. Obsahuje základní výpočty a návrh kompresní jednotky, doplněné o výkresovou dokumentaci. V závěru se věnuje návrhu uspořádání kompresní ...
 • Konstrukce formy pro pryžový výlisek 

  Bátrla, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je současný stav poznání, zahrnující teorii vstřikovacích forem pro gumárenský průmysl. Dále je v práci popsán postup při návrhu konstrukce vstřikovací formy pro pryžovou manžetu, která má ...
 • Konstrukce mobilního akustického štítu 

  Rakhmatullin, Artem
  Tato bakalářská práce se věnuje problému zlepšení prostředí pro měření pomocí variabilních prvků s akustickou izolací. Cílem bylo navrhnout několik variant akustických krytí a vybrat nejlepší podle určitých požadavků ...
 • Konstrukce nestandardního kola 

  Mihálik, Boris
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a konštrukcia chopper bicykla určeného na propagačné účely. V prvej časti je definovaný chopper bicykel a jeho vhodnosť pre propagačné účely. Druhá časť sa zaoberá koncepciou riešenia ...
 • Konstrukce pojezdu pro ocelovou nožku do stanice vulkanizačního lisu 

  Žáček, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh pojezdové konstrukce pro automatické přemístění ocelové nožky do stanice vulkanizačního lisu obuvi. Teoretická část práce popisuje historické mezníky výroby obuvi včetně strojního ...
 • Konstrukce převodu mezi přídavnou převodovkou a dynamem pro pohon speciální nástavby těžkého terénního nákladního vozidla 

  Charouz, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přenosu krouticího momentu z přídavné převodovky na dynamo u těžkého terénního nákladního vozidla. Celkový převodový poměr od motoru vozidla k výstupu z přídavné převodovky ...
 • Konstrukce svařovacích a testovacích přípravků pro tlakové nádoby 

  Kvapil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením svařovacích a testovacích přípravků pro tlakové nádoby. Cílem je vytvořit jednoduché konstrukční řešení. Návrh musí zajistit snadnou montáţ pro případ korekce některé z části ...
 • Konstrukční zpracování a výroba patentované bowlingové koule s vnořovacím úchopem 

  Plachý, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je návrh, konstrukční zpracování a výroba patentované bowlingové koule s vnořovacím úchopem. Úvod práce pojednává o daném problému a nastiňuje jeho řešení. V další části jsou popsány různé ...
 • Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození 

  Nohál, Libor
  Tato dizertační práce se zabývá experimentálním studiem zpřesněné detekce vzniku únavového kontaktního poškození pomocí metody akustické emise. Byla realizována série experimentů na dvou reprezentantech ložiskových ocelí ...
 • Ložiska pro vřetena obráběcích strojů 

  Knápek, Jiří
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled o ložiscích používaných pro uložení vřeten obráběcích strojů. Práce je zaměřena především na kluzná, vzduchová, magnetická a valivá ložiska. Při popisu jednotlivých druhů ložisek je ...
 • Připojení vyvrtávacích hlav s CNC řízenou U-osou na horizontálních centrech Tajmac-ZPS 

  Nohál, Libor
  Předmětem této diplomové práce je návrh zařízení pro automatické připojení vyvrtávacích CNC řízených hlav s U-osou na horizontálních obráběcích centrech firmy Tajmac-ZPS. A v závěru práce je provedena modální analýza pro ...
 • Rampy a další pomůcky pro nástup tělesně postižených do autobusů MHD 

  Pavlo, Matej
  Bakalárska práca prináša kritické zhodnotenie konštrukčných riešení pomôcok pre nástup telesne postihnutých do autobusov mestskej hromadnej dopravy a zároveň sa zaoberá návrhom niekoľkých variant výklopných rámp, ktoré sa ...
 • Realizace plastového držáku automobilové navigace 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh a výroba prototypu plastového držáku automobilové navigace. Rešeršní část obsahuje sběr informací z problematiky držáků externích navigací a popis metody výroby prototypu. Konstrukční část ...