Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza rizik projektu 

  Kunc, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na proces řízení projektových rizik ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. Na základě analýzy průběhu realizace obchodního případu je doporučen vhodný rozsah metodiky managementu rizik. Návrh ...
 • Analýza výkonnosti systému managementu 

  Kaizar, Libor
  V této diplomové práci je popsána analýza výkonnosti systémů managementu. Jde hlavně o systémy managementu kvality a environmentu. Je v ní popsán průběh interního auditu ve vybrané společnosti.
 • Analýza výkonnosti systému managementu 

  Pavlík, Jakub
  Obsahem práce je analýza systému managementu kvality společnosti Loomis Czech Republic a.s. V práci je analyzována konkrétní část managementu kvality provedením plánovaného interního auditu. Na základě výsledků provedeného ...
 • Audit řízení rizik v systému managementu 

  Maslíková, Dominika
  Diplomová práca analyzuje súčasný stav riadenia rizík výrobného procesu. V teoretickej časti práce je popísaný proces riadenia rizík, vybrané nástroje a metodiky identifikácie, analýzy a hodnotenia rizík. Praktická časť ...
 • Comparison of Taguchi’s partial correction technique with control charts 

  Kotek, Luboš; Nosek, Aleš; Fiala, Alois; Zahálka, Jiří (MM publishing Ltd., 2015-10-01)
  This article compares the most commonly used methods of statistical quality control (control charts - in our case the control chart of individual values) with the Taguchi’s method of Partial Correction. The comparison ...
 • Feedbacks from application of procedural manual for mapping educational processes in tertiary education institutions 

  Nosek, Aleš (University of Split, Faculty of Economics, 2014-06-06)
  Due to the continuing reduction of funds, management must find ways to ensure quality operation of tertiary education institutions at an optimal cost. This objective can only be achieved by quality control of the educational ...
 • Nástroje managementu kvality 

  Mužík, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je výběr a implementace nových nástrojů managementu kvality ve vybrané strojírenské společnosti INOX SERVIS s.r.o. V teoretické části jsou analyzovány jednotlivé nástroje a metody managementu ...
 • Ověřování kvalifikace zaměstnanců 

  Jordánová, Martina
  Předmětem diplomové práce je vytvoření metody pro ověřování kvalifikace zaměstnanců v Jaderné elektrárně Dukovany. Ověřování kvalifikace je v jaderném zařízení nutností vzhledem k potřebě kvalifikovaného a dobře vzdělaného ...
 • Posouzení vybraných finančních ukazatelů společnosti pomocí časových řad 

  Placzková, Monika
  Bakalářská práce, se zabývá problematikou současné finanční situace v akciové společnosti KOVONA SYSTEM. Hodnocení výkonnosti společnosti bude provedeno na základě účetních výkazů s použitím analýzy časových řad. Pomocí ...
 • Projekt systému managementu kvality 

  Böhm, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému managementu podle kritérií mezinárodní normy ISO 9001. Podává vysvětlení o významu jednotlivých norem z oblasti řízení kvality a vymezuje klíčové oblasti v systému managementu ...
 • Risks in industrial management systems 

  Kotek, Luboš; Nosek, Aleš; Fiala, Alois; Bartoš, Vojtěch (MM Science Jurnal, 2016-12-01)
  This paper focuses on the evaluation of the approach to risk management in management systems in technical industries. The underlying framework is the updated standard ISO 9001 which is compared to the requirements of ...
 • Události č. 2/2013 

  Novotná, Jana; Dvořák, Petr; Háze, Jiří; Kotulanová, Kateřina; Láčková, Nina; Martinec, Jiří; Nosek, Aleš; Novák, Petr; Novotná, Jana; Skákalová, Alžběta; Štarhová, Iveta; Vémola, Aleš; Vrabel, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013-02-17)