Now showing items 1-2 of 2

  • Nosná konstrukce planetária v Šumperku 

    Nosková, Denisa
    Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce planetária nad kruhovým půdorysem. Konstrukce je uvažována ve tvaru polokoule s průměrem 26 metrů. Návrh kopule je vytvořen v několika variantách, a to jako ...
  • Vyhlídková věž v západních Jeseníkách 

    Nosková, Denisa
    Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce vyhlídkové věže v západních Jeseníkách. Půdorysný tvar je tvořen pravidelným šestiúhelníkem, jehož vnější průměr je 8,0 m. Pro konstrukci stavby byly použity převážně ...